Политика за поверителност

Тази политика се отнася до използването и обработката на лични данни в yeб caйт etherealplant.com, собственост на www.etherealplant.com, споменавано още като "Ние" по-надолу.

Политиката за защита на личните данни има за цел да разясни как и защо събираме и обработваме Вашите лични данни. „Лични данни“ е наименование за всяка информация или набор от информация, която Ви или може да Ви идентифицира в комбинация с друга информация. Такъв тип е информацията, която споделяте с нас, изборът Ви в уеб сайта etherealplant.com, изборът, относно маркетинговите съобщения, които желаете да бъдат изпратени до Вас и други. Политика разяснява и как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и законови защити.

Дата на влизане в сила: 15.09.2020 г.

Събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни – същност

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни въз основа на използването на уеб сайта ни, достъпен на адрес www.etherealplant.com и за да отговорим на Вашите изисквания за достъп до качествени услуги, предоставяне на достъп до определени функционалности на уеб сайта, регистрация за имейл бюлетин и/или организирани от нас събития, участия в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности. Ние събираме, обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни, съобразено с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администрираме Вашите лични само след Вашето изрично съгласие за:

Изпълнението на задълженията ни по сключен договор;

Легитимни наши (Администратор) или на трети страни интереси, като например изпълнение на задължения към;

- КЗЛД
- НАП
- МВР
- Други

Предоставяне на пълна функционалност при използването на уеб сайта;
v Счетоводни цели;
Статистически цели;
Маркетингови цели;
Изпращане на информационен/маркетингов бюлетин след изрично съгласие;
Осъществяване на връзка с потребител/клиент;

Начини на получаване на лични данни

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Можем да получим Вашите лични данни след доброволното им предоставяне чрез:

Изпращане на писмо чрез имейл; Попълване на бриф;
Участие в наши промоции, игри и други събития;
Изпращане на обратна връзка;
Предоставяне на „Оферта“
Сключване на „Договор“ за предоставяне на Услуги, описани надлежно в Общи условия и достъпни на уеб адрес www.etherealplant.com/privacy.php;

Тип лични данни, които се събират

Ние (Администратор) събираме, обработваме и съхраняваме следният тип лични данни:

Данни за вас: Име;
Данни за контакт: Имейл адрес, телефонен номер;
Данни за местонахождение: Адрес на местоживеене, адрес за кореспонденция;
Маркетингови и комуникационни данни: Вашите предпочитания за получаване на маркетингови съобщения от нас, както и комуникационни предпочитания;
История на посещение: Проследяваме интересите Ви, за да установим типа съдържание, който предпочитате; IP адрес;

Ние (Администратор) НЕ събираме чувствителни лични данни за Вас:

Расови;
Етническа принадлежност;
Религиозни убеждения;
Сексуална ориентация;
Политически възгледи;
Членство в организации;
Информация за здравословно и генетично състояние;
Биометрични данни;
Наказателна отговорност;